Coaching Mindset
De juiste mindset voor persoonlijke groei

Welkom bij Coaching Mindset

Hoe zou het zijn als je zou weten waarom mensen doen zoals ze doen en zeggen wat ze zeggen.                                                                         Hoe zou het zijn als je dat kunt leren en kunt toepassen in de context van je werk of prive.

Hoe zou het zijn als de dingen die je al goed doet, wat er al heel wat zijn, dat je die nog beter gaat doen en de dingen die je belemmeren, dat je dat kunt elimineren en daar iets moois voor in de plaats kunt zetten.

Die mogelijkheid bestaat!

Wat zou je ervan vinden om samen met mij, maar op jouw eigen kracht te gaan ontdekken waarom jij doet zoals je doet, samen te gaan kijken hoe je de dingen die je al goed doet, nog beter kunt doen en wat je belemmert om kunt zetten in iets moois, zodat je meer grip krijgt op je eigen succes.

Dat zou toch geweldig zijn!

En bedenk; Blijf je doen wat je altijd hebt gedaan, dan zul je krijgen wat je altijd hebt gekregen.

 

Coaching Mindset werkt aan jouw persoonlijke ontwikkeling! Een ontwikkeling die jou in staat stelt je eigen doelen beter te formuleren en te bereiken. Als jouw coach werk ik vanuit een evidence-based benadering, ik maak gebruik van de beste beschikbare wetenschappelijk onderbouwde kennis over processen die het behalen van doelen bevorderen. Ik luister, stel veel vragen, vragen die ervoor zorgen dat je anders gaat denken. Want alleen met de juiste vragen, vind je de juiste antwoorden. Ik houd je een spiegel voor en geef eerlijke feedback. Ik geef tools voor (zelf) inzicht en verandering. Ik motiveer, confronteer en structureer. Tevens coach ik met een gezonde dosis humor. Humor helpt te relativeren  en problemen in het juiste perspectief te zien.  Ik geef je huiswerk mee, zodat je de nieuw verkregen inzichten in de praktijk gaat brengen. Tenslotte ben jij de enige die jezelf kan veranderen.

 

Het coachingstraject

1 De intake

We starten met een kennismakingsgesprek. Het doel van dit gesprek is om van beide kanten vast te stellen of het zinvol is om een coachingstraject op te starten. We verwoorden de coachvraag en het doel van de coaching.

2. De coachingsgesprekken

We gaan gesprekken voeren van een uur. Aan het begin van het coachingstraject zal dit wekelijks zijn in de praktijk. Later gaan we de gesprekken afbouwen naar eens per twee weken. Het is mogelijk om dan ook contact te hebben via Email of telefoon.

3. Tussentijds overleg

Je gaat aan de slag met de nieuw verkregen inzichten in de praktijk. Heb je hierover vragen, dan kun je me altijd bellen of mailen.

4. Afronding coachingstraject

Het doel van de coaching is behaald, je kunt verder met de nieuwe inzichten. Het coachingstraject ronden we af met een laatste gesprek.